Betaalbare, groene energie voor iedereen

Energy Common Leidschendam-Voorburg
Lid worden

Wilt u ook kosten besparen?

Maak een afspraak voor een gratis adviesgesprek of een warmtescan

Samen naar een duurzame toekomst

Voor, door en met burgers

Welkom op de site van de Coöperatieve Energy Common Leidschendam-Voorburg. Wij zijn inwoners van de gemeente Leidschendam-Voorburg die willen bijdragen aan een duurzame leefomgeving voor iedereen. Wij doen dat vanuit het perspectief van de inwoners, maar samen met de gemeente en lokale ondernemers. Over de achtergronden is elders op deze site meer te lezen, maar voorop staat de vraag: wat kunnen we voor elkaar doen op het gebied van verduurzaming en energie?


Wat kunnen we voor je doen?

Door ons als inwoners te organiseren en van elkaar te leren, kunnen we mede-inwoners van dienst zijn bij het:

  • besparen op energiekosten
  • profiteren van collectieve projecten

Hierdoor kan je niet alleen besparen, maar verbeter je ook je wooncomfort en de waarde van je woning. Het is zelfs mogelijk rendabel te investeren! Ongemerkt bereid je jezelf en je woning zo ook voor op de toekomst.

Ben je ook geïnteresseerd in kostenbesparing of wil je kijken of je je wooncomfort kan verbeteren? Vraag dan een gratis energie-advies aan. Ben je geïnteresseerd in de mogelijkheden van collectieve projecten, bijvoorbeeld door mee te doen met collectieve zonne-daken? Of wil je een project starten in je wijk en ben je op zoek naar ondersteuning? Neem dan contact met ons op.

N

Van elkaar leren besparen

Besparen is de basis. Voor elke kWh die we meer besparen, hoeven er 3 kWh minder te worden opgewekt.

N

Iedereen doet mee

De energietransitie is een kans om iedereen mee te nemen en mee te laten profiteren.

N

We bepalen de oplossing samen

Wij dragen zelf bij aan de oplossingen. Zo laten we beslissingen over onze eigen toekomst niet alleen over aan de overheid of de grote bedrijven.

N

Samen sterk

Via onze partners hebben we toegang tot een breed landelijk netwerk van ervaring en expertise.


Kennis is de basis voor verantwoorde keuzes

Een van onze belangrijke oogmerken is de inwoners van Leidschendam-Voorburg (inclusief ambtenaren en raadsleden) te voorzien van onafhankelijke informatie over de energietransitie. Hieronder vind je een selectie van berichten over onze activiteiten. Lees ook onze weblogs met meer achtergrondinformatie en opinie.

Inspraak

De gemeente heeft haar verduurzamingsplannen bekend gemaakt. De ontwerp-bouwsteen voor de lokale energiestrategie en de transitievisie warmte: een hele mondvol, en veel informatie op papier. Tot 15 september 2021 konden inwoners hun mening kunnen geven over de plannen. Eind dit jaar zal de Raad besluiten over de plannen en gaat de uitvoering beginnen. Wij vinden het belangrijk dat inwoners maximaal betrokken worden bij de uitvoeringsplannen en dat zij meedenken en -doen bij de inrichting van hun energievoorziening.

Overleg belanghebbenden

EC-LV heeft vanaf het begin meegesproken in de kerngroep (onder regie van de gemeente en met de woningcorporaties, de netwerkbeheerder, MKB LV en Stichting Duurzaam LV). Thema’s die wij consequent hebben ingebracht zijn: betaalbaarheid voor iedereen, iedereen meenemen (inclusie), aandacht voor innovatie, vroegtijdig betrekken van inwoners, lokaal eigendom van energiebronnen. Daarnaast dragen we uit dat het nodig is breed te kijken naar andere beleidsterreinen zoals de groene leefomgeving, mobiliteit en economie en bedrijvigheid. Met een aantrekkelijke omgevingsvisie zijn inwoners beter te motiveren om hun steentje bij te dragen. Deze thema’s zijn te herkennen in de strategische uitgangspunten van de gemeente, maar ze zijn naar onze mening nog onvoldoende uitgewerkt in de uitvoeringsplannen. Daarom is het belangrijk uw stem te laten horen.

Webinar

Donderdag 8 juli presenteerde de gemeente de plannen in een webinar. EC-LV was erbij, wat een mooie gelegenheid opleverde om enkele kritische vragen te stellen aan wethouder Jan-Willem Rouwendal. Hij riep inwoners op zich niet uit het veld te laten slaan door de overvloed aan technische informatie en onze voorzitter sloot daarbij aan met een oproep aan iedereen om mee te denken en mee te doen. Het webinar is hier terug te zien op het YouTube-kanaal van de gemeente. De samenvatting van de plannen vind je hier.

EC-LV en gemeente Leidschendam-Voorburg slaan handen ineen

20 mei 2020 - EC-LV is een onafhankelijke speler, met oog voor samenwerking. Zo bouwen we gestaag aan de uitbreiding van ons lokale partnernetwerk. Door ondertekening van een intentieverklaring hebben EC-LV en de gemeente de handen ineengeslagen om samen te werken in...

Startbijeenkomst lokale energiestrategie

Onlangs kwamen een aantal betrokkenen partijen virtueel bijeen om te praten over de lokale energiestrategie (LES). De deelnemers waren: vertegenwoordigers van de gemeente, EC-LV, de woningcorporaties Wooninvest en Vidomes, MKB Leidschendam-Voorburg en Stedin. Onder...

EC-LV samen met Energie VanOns

31 maart 2020 hebben we een overeenkomst afgesloten met het Nederlandse, coöperatieve energiebedrijf Energie VanOns. Hierdoor kunnen we u vanaf nu via Energie VanOns duurzame energie leveren op coöperatieve grondslag. Net zo zeker als u gewend bent van uw huidige...

De Energiecoaches komen er aan

6 april 2020 - De eerst zichtbare activiteit van EC-LV is de inzet van energiecoaches om met inwoners in gesprek te gaan over energiebesparingsmogelijkheden in hun woning. Op die manier is al snel geld te besparen en kan het wooncomfort aanzienlijk toenemen. De eerste...

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen in onze gemeente, met interessante en relevante informatie over de energietransitie. 

Je inschrijving op onze lijst is gelukt