Onze agenda

Maandag 11 april was een geslaagde ledenbijeenkomst in Stadstuin Rusthout, Leidschendam. Naast het doornemen van de stand van zaken, hebben we het startschot gegeven voor het maken van het Jaarplan 2023. Maandag 25 april was de algemene Vergadering voor leden in Wijkcentrum Agora, Voorburg. Op deze vergadering werden jaarverslag en financiële verantwoording 2021 goedgekeurd. Het Bestuur presenteerde de geactualiseerde begroting 2022.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen in onze gemeente, met interessante en relevante informatie over de energietransitie. 

Je inschrijving op onze lijst is gelukt