Een jonge organisatie, volop in ontwikkeling

Het bestuur

Februari 2020 is de coöperatie EC-LV opgericht met een relatief klein oprichtingsbestuur. Ondertussen is het bestuur uitgebreid en bestaat nu uit vijf leden.

De Algemene Vergadering heeft op 22 november 2021 de voordracht van Jantien Tideman als nieuw bestuurslid bekrachtigd. Zij richt zich in eerste instantie op het energiecoachesprogramma en op projectaansturing.

Hank Ort

Hank Ort

Voorzitter

Zelfstandig adviseur en oud-marineman met veel operationele en bestuurlijke ervaring. Na een periode in het buitenland, terug op honk en enthousiast om zich in te zetten voor de lokale omgeving. Onder meer sporen verdiend als CIO bij Defensie en, meest recent, als directeur van het maritieme onderzoekscentrum van de NAVO in La Spezia, Italië. Gemotiveerd voor een rol in de energietransitie om samen kansen te benutten voor een meer inclusieve, rechtvaardige en duurzame samenleving.

Michiel Steffelaar

Michiel Steffelaar

Secretaris

Sinds augustus 2017 woon ik in Voorburg. Ik heb een brede interesse en ben positief en proactief ingesteld. Met o.a. levensmiddelentechnologie en geneeskunde als opleidingen ben ik werkzaam geweest bij onder meer Campina, Bouman en Parnassia. De huidige tijd stelt ons voor vele vragen en grote uitdagingen. Deze zijn met elkaar verbonden en hangen met elkaar samen. Oplossingen zullen dan ook vanuit die samenhang en verbondenheid gevonden moeten worden. Gezamenlijk zijn we daartoe in staat. Daarvoor is het wel nodig dat we nieuwe paden gaan bewandelen
en ons echt anders gaan organiseren. Dat is een spannende en mooie ontdekkingsreis.

Robert van der Kleij

Robert van der Kleij

Penningmeester

Sinds 2006 woon ik in Voorburg samen met mijn vrouw en drie jongens. Ik ben medeoprichter en directeur van IT-bedrijf Pixelzebra. Ik ben een pragmatische doener en optimist. Ik geloof in lokaal verduurzamen en zelf het stuur in hand nemen in plaats van afwachten wat er gaat gebeuren. Door te investeren in lokale projecten kan Leidschendam-Voorburg voor iedereen, langdurig en betaalbaar duurzame energie verkrijgen. Het verduurzamen van de huizen wordt een hele klus. Ik wil iets bijdragen aan de energietransitie en zorgen dat we over tien jaar met trots kunnen terugkijken met onze kinderen en kleinkinderen.

Tony van der Togt

Tony van der Togt

Energie-opwek en communicatie

Sinds 1992 wonen we met veel plezier in Leidschendam, de Zijde. Als elektrotechnisch ingenieur ben ik ooit bij Shell begonnen, en daar bezig geweest met een grootschalig energie-innovatieproject. Daarna heb ik o.a. een eigen bedrijf gehad, en ben ik overgestapt naar de overheid, waar ik nu een van de adviseurs ben voor de CIO Rijk bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. In mijn vrije tijd ben ik lid van het College van Bestuur van Sociëteit De Witte in Den Haag. Ik word regelmatig verward met mijn neef (Drs.) Tony, die werkt bij Instituut Clingendael.

Wij hebben ons huis in stapjes beter geïsoleerd: gestart met energielabel G, heeft het inmiddels label C gekregen. In De Zijde ben ik actief in de energiecommissie (ZWEC), waarmee we praktische ervaring met verduurzaming bundelen en delen met wijkbewoners. Daarbij kwam ik in contact met de Energy Common Leidschendam-Voorburg waaraan ik graag mijn bijdrage lever.

Jantien Tideman

Jantien Tideman

Energiecoaches-programma en projecten

Sinds 1992 woon ik in Voorburg. De laatste 20 jaar was ik werkzaam bij de gemeente Den Haag, sector mobiliteit (m.n. OV/RandstadRail). Ik heb veel ervaring met programma-, proces- en projectmanagement, met participatieprocessen en met het werken in een politiek-bestuurlijk krachtenveld. Van jongs af aan heeft de natuur mijn interesse en de verschraling ervan gaat me aan het hart. Dat is een belangrijke drijfveer, om me in te zetten voor een duurzamer Leidschendam-Voorburg. Vanuit Energy Common Leidschendam-Voorburg wil ik meedenken en actie ondernemen – in samenwerking met vele andere betrokkenen – op weg naar opwekking van duurzame energie op lokaal niveau. Voor een toekomstbestendige en leefbare wereld voor de generaties na ons.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen in onze gemeente, met interessante en relevante informatie over de energietransitie. 

Je inschrijving op onze lijst is gelukt